ข้อสงวนสิทธิ์

เนื้อหาของเว็บไซต์

มีรับประกันใด ๆ สำหรับเนื้อหาของเว็บไซต์ในลักษณะใด

ราคาของผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากราคาจริงขณะสั่งซื้อ ตรวจสอบราคาและผลิตภัณฑ์เมื่อใดก็ ตามที่คุณสั่ง

ไม่มีสัญญา

ใช้เว็บไซต์นี้ให้ผลในสัญญาใด ๆ ระหว่าง IMSoft และผู้ใช้