สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9789748933…

ประเทศ: ไทย