สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 97897483…

ประเทศ: ไทย