สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 97897478…

ประเทศ: ไทย