สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 97897472…

ประเทศ: ไทย