สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 97897434…

ประเทศ: ไทย