สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 97897433…

ประเทศ: ไทย