สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 97897406…

ประเทศ: ไทย