สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 97897400…

ประเทศ: ไทย