สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 978974…

ประเทศ: ไทย