สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786169167…

ประเทศ: ไทย