สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786169160…

ประเทศ: ไทย