สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786169137…

ประเทศ: ไทย