สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786169039…

ประเทศ: ไทย