สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786169033…

ประเทศ: ไทย