สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786169018…

ประเทศ: ไทย