สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786169005…

ประเทศ: ไทย