สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786168923…

ประเทศ: ไทย