สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786167218…

ประเทศ: ไทย