สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786167109…

ประเทศ: ไทย