สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786167036…

ประเทศ: ไทย