สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786165518…

ประเทศ: ไทย