สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786165516…

ประเทศ: ไทย