สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786165511…

ประเทศ: ไทย