สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786164783…

ประเทศ: ไทย