สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786164509…

ประเทศ: ไทย