สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786164138…

ประเทศ: ไทย