สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786164060…

ประเทศ: ไทย