สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786163308…

ประเทศ: ไทย