สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786163214…

ประเทศ: ไทย