สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786163058…

ประเทศ: ไทย