สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786163055…

ประเทศ: ไทย