สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786163020…

ประเทศ: ไทย