สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786162830…

ประเทศ: ไทย