สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786162150…

ประเทศ: ไทย