สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786161626…

ประเทศ: ไทย