สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786160002…

ประเทศ: ไทย