สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786160000…

ประเทศ: ไทย