สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786119020…

ประเทศ: ไทย