สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786117025…

ประเทศ: ไทย