สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786115510…

ประเทศ: ไทย