สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786115408…

ประเทศ: ไทย