สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786115260…

ประเทศ: ไทย