สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786115160…

ประเทศ: ไทย