สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786115100…

ประเทศ: ไทย