สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786112422…

ประเทศ: ไทย