สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786110111…

ประเทศ: ไทย