สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786110110…

ประเทศ: ไทย