สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786110105…

ประเทศ: ไทย