สำหรับการเก็บ
ISBNเริ่มต้นด้วย s 9786110001…

ประเทศ: ไทย